Chi tiết bài viết

Điều kiện sử dụng trên website https://daotaotester.vn/ bao gồm:

Truy cập và sử dụng các tính năng của trang web

Mọi người dùng được phép truy cập và sử dụng các tính năng trên trang web của chúng tôi. Và phải chấp hành việc tuân thủ các luật pháp, bảo mật thông tin và không được phép sử dụng nội dung và hình ảnh của website cho các mục đích phi pháp.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Người dùng phải tuân thủ các quy định về việc sử dụng nội dung của trang web, bao gồm các hình ảnh, video, bài viết, phần mềm, và các thông tin khác. Người dùng không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối hay bán bất kỳ nội dung nào trên trang web nếu không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng trên website có thể được thay đổi và cập nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về những thay đổi này thông qua email, thông báo trên website hoặc các phương tiện khác. Người dùng cần đọc kỹ các thay đổi này và đồng ý với những điều khoản mới trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

Giới hạn trách nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà người dùng gặp phải khi sử dụng trang web. Tuy nhiên khi có sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chia sẻ:

Bình luận

Zalo Zalo Messenger Messenger Phone Phone