Chi tiết khóa học

Khi thế giới tiếp tục phụ thuộc vào ngày càng nhiều vào công nghệ, tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm ngày càng trở nên rõ ràng. Để đảm bảo rằng phần mềm hoạt động bình thường, các doanh nghiệp cần người kiểm thử có kỹ năng cao, những người có thể xác định và báo cáo các vấn đề tiềm ẩn. 

ISTQB là một tổ chức được quốc tế công nhận cung cấp các chứng chỉ kiểm thử phần mềm cho các chuyên gia trên toàn thế giới. Chứng chỉ ISTQB Advanced Level là chứng chỉ được các Tester mong muốn đạt được để chứng minh kiến ​​thức và kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

Và để thi được chứng chỉ ISTQB Advanced thì trước hết bạn phải đảm bảo được rằng bạn đã có được đầy đủ kiến thức và biết về tester, nếu bạn vẫn chưa tự tin về điều này thì cũng có thể tham gia vào các khóa học tester cho người mới bắt đầu để có một nền tảng vững chắc trước khi thì chứng chỉ ISTQB Advanced nhé.

Tìm hiểu về chứng chỉ ISTQB Advanced Level

Chứng chỉ ISTQB Advanced Level là chứng chỉ được quốc tế công nhận nhằm kiểm tra khả năng của Tester để thực hiện các kỹ thuật kiểm thử nâng cao, phân tích và đánh giá các yêu cầu phần mềm cũng như quản lý nhóm kiểm thử một cách hiệu quả. ISTQB Advanced Level bao gồm 3 cấp độ:

 • Test Manager (CTAL-TM): Đánh giá kỹ năng của người kiểm thử trong việc quản lý các nhóm một cách hiệu quả, lập kế hoạch và thực hiện các dự án cũng như báo cáo về tiến độ
 • Test Analyst (CTAL-TA): Đánh giá tester trong việc phân tích và đánh giá các yêu cầu phần mềm, thiết kế và thực hiện các test case nâng cao cũng như báo cáo về lỗi
 • Technical Test Analyst (CTAL-TTA): Đánh giá kỹ năng thực hiện các kỹ thuật kiểm thử nâng cao chẳng hạn như kiểm tra các lỗ hổng bảo mật và các vấn đề về hiệu năng

Vì thế mà khóa học Istqb Advanced cũng sẽ được chia thành 3 khóa học tương ứng là khóa học Istqb Advanced Test Manager, Test Analyst và Technical Test Analyst.

Điều kiện

Để đủ điều kiện tham gia kỳ thi và nhận được chứng chỉ, bạn phải vượt qua kỳ thi ISTQB Foundation. Ngoài ra, bạn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm hoặc các lĩnh vực liên quan.

Khóa học ISTQB Advanced Test Manager

Nội dung khóa học

Khóa học được dành cho những bạn có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kiểm thử, lý tưởng nhất là ở vai trò quản lý. Khóa học được thiết kế cho:

 • Trưởng nhóm kiểm thử, người quản lý kiểm thử muốn cải thiện kỹ năng quản lý
 • Tester có kinh nghiệm có mục tiêu hướng đến vai trò manager
 • Người quản lý kiểm thử đang muốn được công nhận bởi nhà tuyển dụng, khách hàng và đồng nghiệp

test manager 

 • Chương 1: Tìm hiểu chung về Test
 • Chương 2: Tìm hiểu chi tiết về quy trình kiểm thử
 • Chương 3: Quản lý hoạt động Test
 • Chương 4: Kỹ thuật thiết kế test case
 • Chương 5: Test đặc điểm chất lượng phần mềm
 • Chương 6: Review
 • Chương 7: Quản lý lỗi
 • Chương 8: Cải tiến tuy trình Test
 • Chương 9: Các công cụ hỗ trợ cho Test
 • Chương 10: Giao tiếp

Kết thúc khóa học bạn sẽ nhận được gì?

 • Quản lý dự án kiểm thử bằng cách thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu và quy trình kiểm thử 
 • Tổ chức và lãnh đạo các phiên xác định, phân tích rủi ro và sử dụng kết quả các phiên đó
 • Tạo và thực hành test plan phù hợp với chính sách tổ chức và chiến lược kiểm thử
 • Đánh giá và báo cáo tình trạng kiểm thử cho các bên liên quan
 • Xác định các kỹ năng và khoảng trống tài nguyên trong nhóm kiểm thử và tham gia tìm nguồn lực
 • Theo dõi và kiểm soát các hoạt động kiểm thử để đạt được mục tiêu
 • Lập kế hoạch phát triển các kỹ năng cần thiết trong nhóm kiểm thử
 • Giao tiếp với nhóm kiểm thử và các bên liên quan một cách hiệu quả
 • Tham gia cải tiến quy trình kiểm thử

Cấu trúc đề thi

 • Đề thi gồm 65 câu hỏi đơn và trắc nghiệm, mức điểm tùy theo mức độ khó của câu hỏi.
 • Tổng điểm của bài thi là 115 điểm, và phải đạt từ 65% trở lên (75 điểm trở lên) mới đạt.
 • Thời gian làm bài là 3 giờ, thí sinh không sử dụng ngôn ngữ của bài thi là ngôn ngữ chính có thể kéo dài thời gian làm bài thêm 25% là 45 phút.

Khóa học ISTQB Advanced Test Analyst

Nội dung khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn phân tích và thiết kế kiểm thử tốt hơn. Bạn sẽ học cách áp dụng các kỹ thuật trong các tình huống thực tế, đạt được năng lực về các nguyên tắc thiết yếu của đặc tả thiết kế kiểm thử và các hoạt động kiểm thử hướng đến kết quả. Khóa học được thiết kế dành cho:

 • Các nhà phân tích kiểm thử có kinh nghiệm muốn nâng cao kỹ năng
 • Test manager cần hiểu rõ hơn về các kỹ năng kiểm thử nâng cao
 • Tester muốn được sự công nhận

Test Analyst 

 • Chương 1: Tìm hiểu chung về quy trình kiểm thử
 • Chương 2: Tìm hiểu chi tiết về quy trình quản lý kiểm thử
 • Chương 3: Tìm hiểu về Reviews/ xem xét, đánh giá
 • Chương 4: Tìm hiểu về quản lý lỗi
 • Chương 5: Tìm hiểu về cách cải tiến quy trình kiểm thử
 • Chương 6: Tìm hiểu về các công cụ kiểm thử và kiểm thử tự động
 • Chương 7: Tìm hiểu về kỹ năng con người và thành phần trong nhóm.

Kết thúc khóa học bạn sẽ nhận được gì

 • Hiểu được sự tham gia của nhà phân tích kiểm thử trong tất cả các khía cạnh của quản lý kiểm thử
 • Sử dụng danh sách kiểm thử để đánh giá phân tích thông số kỹ thuật yêu cầu, trường hợp sử dụng, user stories, xác định vấn đề.
 • Tham gia các hoạt động quản lý rủi ro
 • Thực hiện các nhiệm vụ thiết kế và phân tích kiểm thử phù hợp dựa trên mô tả dự án và vòng đời phát triển phần mềm đang sử dụng
 • Phân tích và thiết kế kiểm thử một cách hiệu quả
 • Xác định được các bước cần thực hiện
 • Giải thích được việc sử dụng các công cụ kiểm thử
 • Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc thiết kế và triển khai sơ đồ phân loại bug
 • Hiểu được các thành phần chính của các tiêu chí thoát, báo cáo và kết thúc kiểm thử
 • Viết test case bằng cách sử dụng các kỹ thuật dựa trên đặc tả để đạt được mức độ bao phủ xác định
 • Mô tả các kỹ thuật dựa trên lỗi và kinh nghiệm
 • Xác định và áp dụng các kỹ thuật kiểm thử thích hợp để đáp ứng các mục tiêu cụ thể

Cấu trúc đề thi

 • Đề thi gồm 40 câu hỏi đơn và trắc nghiệm, mức điểm tùy theo mức độ khó của câu hỏi
 • Tổng điểm của bài thi là 80 điểm, số điểm phải đạt từ 65% trở lên (52 điểm trở lên) mới đạt;
 • Thời gian làm bài là 2 giờ, thí sinh không sử dụng ngôn ngữ của bài thi là ngôn ngữ chính có thể kéo dài thời gian làm bài thêm 25%.

Khóa học ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Nội dung khóa học

Khóa học sẽ cung cấp hiểu biết nâng cao về kỹ thuật thiết kế kiểm thử hiện đại. Áp dụng một cách hiệu quả khi thực hiện kiểm thử phi chức năng và kiểm thử hộp trắng. Khóa học được thiết kế dành cho:

 • Các nhà phát triển muốn nâng cao kỹ năng
 • Người kiểm thử chức năng và quản lý kiểm thử
 • Chuyên gia kiểm thử tự động, hiệu năng
 • Chuyên gia kiểm thử bảo mật

 

 • Chương 1: Phân tích kỹ thuật kiểm thử dựa trên rủi ro
 • Chương 2: Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng
 • Chương 3: Phân tích kỹ thuật
 • Chương 4: Đặc tính chất lượng cho kiểm thử kỹ thuật
 • Chương 5: Reviews
 • Chương 6: Tìm hiểu về các công cụ kiểm thử và kiểm thử tự động

Kết thúc khóa học bạn sẽ nhận được gì?

 • Chọn và áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng phù hợp để đảm bảo rằng các kiểm thử cung cấp mức độ tin cậy phù hợp dựa trên phạm vi thiết kế.
 • Tham gia hiệu quả vào quá trình đánh giá với các nhà phát triển và kiến trúc sư phần mềm
 • Nhận biết và phân loại các rủi ro điển hình liên quan đến hiệu năng, bảo mật, khả năng bảo trì… của hệ thống phần mềm
 • Hiểu các yếu tố để lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện kiểm thử để giảm thiểu các rủi ro.
 • Cải thiện các đặc tính chất lượng code và kiến trúc bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích khác nhau
 • Phác thảo các thi phí và lợi ích mong đợi sẽ nhận được
 • Chọn công cụ kiểm thử tự động thích hợp
 • Hiểu các vấn đề và khái niệm kỹ thuật trong việc áp dụng kiểm thử tự động

Cấu trúc đề thi

 • Đề thi gồm 45 câu hỏi đơn và trắc nghiệm, mức điểm tùy theo độ khó của câu hỏi.
 • Thời gian làm bài là 2 giờ, thí sinh không sử dụng ngôn ngữ của bài thi là ngôn ngữ chính được kéo dài thời gian làm bài thêm 25%
 • Tổng điểm của bài thi là 76 điểm, số điểm phải đạt từ 65% trở lên (50 điểm trở lên) mới đạt.

Học phí và ưu đãi

 

Có thể bạn quan tâm: Xây dựng 1 lộ trình phát triển của tester: Con đường dẫn đến thành công trong ngành kiểm thử

Câu hỏi thường gặp

Mất bao lâu để đạt được chứng chỉ ISTQB Advanced Level

Khoảng thời gian cần thiết để đạt được chứng chỉ là khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng sẵn có của mỗi người kiểm thử. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ những người đã dự thi chia sẻ rằng phải mất từ ​​sáu tháng đến một năm để chuẩn bị và vượt qua kỳ thi ở cả 3 cấp độ.

Có thể thi ISTQB Online được không?

Có, bạn có thể làm bài kiểm tra ISTQB online tại nhà. Hãy chọn tùy chọn “Thi trực tuyến” khi đăng ký. Lưu ý để làm bài thi tại nhà, bạn phải có laptop hoặc máy tính để bàn có camera hoạt động. Bạn cũng phải có một không gian không bị phân tâm và không có bất kỳ thiết bị hoặc giấy tờ nào xung quanh.

Bài trước

Khóa học API Testing sử dụng công cụ POSTMAN

Bài tiếp theo

Khóa học Tester cho người mới bắt đầu

Chia sẻ:

Bình luận

Zalo Zalo Messenger Messenger Phone Phone